ОТРАСЛИ
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КАКВО СТАВА С ЦЕНИТЕ НА ГАЗА?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ако увеличат газа с 16% както иска Булгаргаз ова допълнително ще намали конкурентоспособноста на българската икономика. Така България ще стане една от страните с най-скъпия газ от страните в ЕС. Защо нашите политици не се обърнат по-настоятелно към ЕС и Русия, че тези договори с различни цени за страните в ЕС ще убие някои икономики? кога ще станем по-настоятелни в преговорите в ЕС? Кога ще започнем да поставяме условия и ултиматоми, като останалите страни от ЕС? Ако газта у нас стане 809 долара, трябва да му мислят и гражданите, които все още са на парно. Това ще намали покупателната способност на тези домакинства. И после ще се се питаме защо няма разтеж? Ще се питаме защо пак Премиера се опитва да се намеси при някое фалирало предприятие и защо износа и като цяло БВП намалява? Защо намаляват приходите в бюджета? Защо са тръгнали данъчни и какви ли не още контролни органи по компаниите да правят проверки, с надежда да съберат глоби, данъци и осигуровки за да пълнят бюджета? Това ще е реизултата ако газта се увеличи, ОТНОВО...
Сподели в:
Последни и VIP оферти