ОТРАСЛИ
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
ОБЩИ УСЛОВИЯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общи условияІ. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регламентиране на взаимоотношенията между "ЕФА" ООД, собственик на http://www.b2bportal.eu наричан ЕФА ПОРТАЛ и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, на представяните от ЕФА ПОРТАЛА услуги на информационното общество. Те могат да бъдат променяни, в зависимост от развитието на ЕФА ПОРТАЛА. Използването на ЕФА ПОРТАЛА от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се приема като съгласие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. При несъгласие ПОЛЗВАТЕЛИТЕ са освободени от ангажимента да ползват услугите на ЕФА ПОРТАЛА.

Чл. 2. ЕФА ПОРТАЛА предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, компютри, смартфони, таблети и други устройства, като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на компанията: "ЕФА" ООД.

2. Седалище и адрес на управление: Държава Република България, град София, ж.к. Овча купел 2, бл. 35

3. Данни за кореспонденция: Погледни КОНТАКТИ

4. Вписана в Агенцията по вписванията. Първоначална регистрация: Фирмено дело в Софийски градски съд от 1995 година.

5. Притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

6. Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: Държава Република България, град София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15

тел.: +359 2 940 20 46

факс: +359 2 940 36 40

email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: Държава Република България, град София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: +359 2 980 25 24

факс: +359 2 988 42 18

гореща линия: +359 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност - Главно управление Данъчна администрация/1999 година № BG121464617

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 4. ЕФА ПОРТАЛА дава възможност за реклама на всички ДЕЙСТВАЩИ КОМПАНИИ и ГРАЖДАНИ в световен мащаб. Подробности прочетете в УСЛУГИ и АБОНАМЕНТ. Услугите на информационно общество предоставени от ЕФА ПОРТАЛА, са по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 5. Всички услуги, предлагани от ЕФА ПОРТАЛА, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от Конституцията, Законите и останалите Нормативни актове на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и Държавата, в която гражданина или компанията  е регистрирана и/или осъществява своята дейност. ЕФА ПОРТАЛА не носи никаква отговорност за всяка обявена дейност и/или оферта от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ЕФА ПОРТАЛА, която не е съобразена с посочените нормативни актове.

Чл. 5, ал. 2. Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на ЕФА ПОРТАЛА и ще бъдат докладвани на органите в Държавата, от където е пуснато съобщението.


IV. ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 6. ЕФА ПОРТАЛА предоставя Услугите срещу възнаграждение, дължимо от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съгласно избраните дарения, като при превишаване сумите на дарениeто от обявените суми за дарение, ЕФА ПОРТАЛЪТ предоставя допълнителни услуги на ПОЛЗВАТЕЛЯ в ЕФА ПОРТАЛА и други сайтове на "ЕФА" ООД, по ДОГОВАРЯНЕ.

Чл. 6, ал. 2. ЕФА ПОРТАЛА не може да бъде ползван безвъзмезно.

Чл. 6, ал. 3. ЕФА ПОРТАЛА може да се ползва безплатно, без ПОЛЗВАТЕЛЯ да се възползва от създаването на профил и пускането на оферти.

Чл. 7. Информацията за цените на ЕФА ПОРТАЛА, може да прочетете в АБОНАМЕНТ.

Чл. 8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената на абонамента. ЕФА ПОРТАЛА потвърждава получаването на плащането, чрез активирането на Услугите за абонамент.

 


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕФА ПОРТАЛА

Чл. 9. Разрешаване публикуването от КОМПАНИИТЕ и ГРАЖДАНИТЕ на актуална информация, след своевременно извършване на РЕГИСТРИРАЦИЯТА и ДОПУСКАНЕ ОТ АДМИНИСТРАТОР ЗА РАБОТА СЪС САЙТА.

Чл. 10. Своевременно уведомяване на КОМПАНИИТЕ и ГРАЖДАНИТЕ за изтичане на едногодишният им абонамент, по имейл и/или с телефонно обаждане.

Чл. 11. ЕФА ПОРТАЛЪТ, уведомява КЛИЕНТИТЕ СИ, че като момент на плащане приема датата на банковия или друг документ удостоверяващ превода на сумата.

Чл. 12. Своевременна корекция на записите по желание на КЛИЕНТА.

Чл. 13. Редакция на некоректно подадени данни за дейността на КЛИЕНТА.

Чл. 14. Не допускане на записи с обидно, порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ.

Чл. 15. ЕФА ПОРТАЛЪТ не публикува служебната информация за участващите КОМПАНИИ и/или ГРАЖДАНИ, освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на ЕФА ПОРТАЛА, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и/или ДЪРЖАВАТА, в която КОМПАНИЯТА или ГРАЖДАНИНА  е регистриран или осъществява своята дейност.

Чл. 16. ЕФА ПОРТАЛА, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с КЛИЕНТА, в случай че установи нарушения в изпълнението на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ЗАКОНИТЕ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

Чл. 17. ЕФА ПОРТАЛА  не поема отговорност за взаимоотношенията на КЛИЕНТИТЕ с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

Чл. 18. ЕФА ПОРТАЛА запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми КЛИЕНТИТЕ си. В срок от един месец, ако КЛИЕНТИТЕ не заявят несъгласие с направените промени, се счита че ги приемат.

Чл. 19. ЕФА ПОРТАЛА ПРЕДОСТАВЯ НА КЛИЕНТИТЕ СИ 10% ЗА ПРИВЛЕЧЕН НОВ КЛИЕНТ КЪМ ЕФА ПОРТАЛА. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ, ЧЕ НОВИЯТ КЛИЕНТ Е ПРИВЛЕЧЕН ОТ ВАС, НОВИЯТ КЛИЕНТ ТРЯБВА ДА НИ УВЕДОМИ ЧРЕЗ ИМЕЙЛ. ОТСТЪПКАТА НЕ ВАЖИ, ПО ВРЕМЕ НА ДРУГИ ПРОМОЦИИ, ОБЯВЕНИ ОТ ЕФА ПОРТАЛА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

Чл. 20. КЛИЕНТЪТ
носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в ЕФА ПОРТАЛА, като се ангажира тя да не е в разрез със ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ.

Чл. 21. В случай на установяване на въведена от КЛИЕНТА подвеждаща и/или заблуждаваща информация, тя се сваля от АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЕФА ПОРТАЛА и се приканва КОМПАНИЯТА или ГРАЖДАНИНА да я изправи или да напусне ЕФА ПОРТАЛА, без право на обезщетения и компенсации за него.

Чл. 22. В случай на несъгласие с политиката и поставените условия към КЛИЕНТИТЕ от страна на ЕФА ПОРТАЛА, КЛИЕНТА може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с ЕФА ПОРТАЛА, без право на компенсации и обезщетения.

Чл. 23. КЛИЕНТЪТ няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно КОНСТИТУЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ.

Чл. 24. КЛИЕНТЪТ може да използва информацията от ЕФА ПОРТАЛА като няма право да я ИЗТЕГЛЯ по никакъв начин, да я ПРОДАВА, ПРЕПРОДАВА И ПРЕДОСТАВЯ на ТРЕТИ ЛИЦА.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 25. Текстовата информация, логото и останалия снимков и видео линков материал се въвеждат от клиента собственоръчно в ЕФА ПОРТАЛА . Рекламните банери се подават по електронна поща.

Изисквания за вида и обема на информацията:

• За да могат да се публикуват от клиента снимките, логото и рекламните банери трябва да бъдат в един от следните формати: SWF (Flash), JPG, непрозрачен GIF или PNG.

При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща: office@b2bportal.eu

Компания ЕФА ООД си запазва правото да пуска информация за профилите и офертите на отказали се от абонамент компании, при запитвания за тях в рамките на 6 месеца.

Последни и VIP оферти